Land off Chelford Road, Henbury

HOW Planning on behalf of Frederic Robinson Ltd are proposing to submit an outline planning application for a residential development at land off Chelford Road.

Click here for information and feedback forms

 
Datblygiad arfaethedig yn ymyl Parc Manwerthu Fflint tir

Mae fy nghleient yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer codi unedau manwerthu gyda gwasanaethau, tirlunio caled a meddal a diwygiadau i’r maes parcio presennol ym Mharc Manwerthu Sir y Fflint, Fflint.

Click here for information and feedback forms

Proposed development at land adjacent Flint Retail Park

Hollins Murray Group is proposing to submit a full planning application for the erection of retail units with servicing, hard and soft landscaping and amendments to the existing car park.

Click here for information and feedback forms

 
Skelton - Land to the east and west of Saltburn Lane

HOW PLANNING

on behalf of

Skelton Farming Ltd.

Are informing you of the proposed residential development

at land to the east and west of Saltburn Lane

Click here for information and feedback forms